Isoleren, beschermen, besparen

Isoleren, beschermen, besparen

Devista staat voor een unieke deskundigheid op het gebied van warmte‑  en koude-isolatie, desgevallend aangevuld met elektrisch traceren, maar ook op het gebied van akoestiek, beveiliging tegen brand en thermografie. Onze taak? Bijdragen tot een goede en zuinige werking van de installaties, hoofdzakelijk in de industrie en de tertiaire sector, voor meer comfort en veiligheid. Wij stellen onze knowhow direct ten dienste van de industrie en van de openbare en de tertiaire sector, maar ook indirect via onderhoudsfirma’s en installateurs.

Bedrijf

DEVISTA n.v. – Saiolaan 21 – 1070 Anderlecht +32 2 5214490 – info@devista.be