Armacell – Van pionier tot wereldmarktleider

Armacell is een wereldwijd leidende producent van flexibel isolatiemateriaal op het gebied van de isolatie van installaties en op het vlak van technische schuimen. De producten rondom het leidende merk Armaflex verlagen het energieverlies van technische installaties. Ze bieden een effectieve geluidsisolatie en verkleinen het risico van corrosie onder de isolatie. In het boekjaar 2014 boekte de internationale onderneming met meer dan 2.400 medewerkers wereldwijd een netto omzet van 452,2 miljoen euro. Met 22 productievestigingen in 15 landen op vier continenten volgt Armacell een strategie gericht op internationalisering. In Duitsland produceert Armacell op twee plaatsen: in Münster in de met rond 500 medewerkers grootste productiefaciliteit ter wereld, en in Friesenhofen in Allgäu (Zuid-Duitsland).

Het bedrijf is actief in twee divisies: in de divisie Advanced Insulation worden flexibele schuimen voor de isolatie van technische installaties ontwikkeld. De bedrijfstak Engineered Foams ontwikkelt en verkoopt technische schuimen voor toepassingen binnen diverse markten, zoals bijvoorbeeld de windenergie, de auto-industrie, de vrijetijdssector, het transport en andere industriële sectoren.

Met de uitvinding van Armaflex, het eerste flexibele isolatiemateriaal, legde het bedrijf in 1954 als pionier van de bedrijfstak de basis voor flexibele, technische isolaties en is sindsdien toonaangevend in deze branche. Armaflex is tegenwoordig het internationaal bekendste merk voor flexibel technisch isolatiemateriaal en wordt vaak als overkoepelende verzamelnaam gebruikt in de categorie bouwmaterialen. Het bedrijf heeft een enorme bijdrage geleverd aan de professionalisering van de branche en wereldwijd meegeholpen normen voor de bedrijfstak te definiëren. Bijna alle belangrijke innovaties op het gebied van flexibele, technische isolatiematerialen zijn afkomstig van Armacell. Als technologisch leider in het segment flexibele, technische isolatiematerialen bezit Armacell wereldwijd meer dan 200 actieve patenten. Behalve de klassieke isolatiematerialen tegen kou en warmte biedt het bedrijf tegenwoordig een breed assortiment van ommantelingen, brandwerende oplossingen en geluidsisolaties, voorgeïsoleerde pijpleidingen, speciale isolatiesystemen voor industriële toepassingen en bijpassend toebehoren. De producten zijn zowel ontwikkeld voor nieuwe installaties als voor de duurzame isolatie van onderdelen in reeds bestaande installaties.

Met het oog op het aflopende tijdperk van de fossiele brandstoffen, steeds strengere wetgeving betreffend de energiebesparing en de ingrijpende klimaatverandering, zal de isolatie van technische installaties in particuliere huishoudens en de industrie in de toekomst nog belangrijker worden. De isolatiematerialen van Armacell behoren tot de weinige producten die meer energie besparen dan nodig is voor hun productie. Armaflex bespaart 140 keer meer energie, ontziet waardevolle hulpbronnen en reduceert op die manier de uitstoot van broeikasgassen. Als eerste producent van flexibele technische isolatiematerialen publiceert Armacell nu milieuproductdeclaraties (Environmental Product Declarations, EPD’s) die gebaseerd zijn op een onafhankelijk gecalculeerde ecologische balans. Als ‘Paspoort van Duurzaamheid’ vormen EPD’s de basis voor de planning van ecologisch verantwoorde gebouwen overeenkomstig certificeringssystemen als LEED, BREEAM, HQE of DGNB.

 

De Armacell-producten

Naast ARMAFLEX als leidend merk op het vlak van flexibele technische isolaties biedt Armacell thermoplastische, warmte-isolerende materialen (TUBOLIT), brandbeveiligingen, akoestisch isolatiemateriaal, thermisch-akoestische en vries-isolatiesystemen, alsook ommantelingen ter bescherming van isolaties (Arma-Chek, OKA-producten). Armacell is een systeemaanbieder. De verschillende producten zijn perfect op elkaar afgestemd, zowel qua functionaliteit als in de verwerkingswijze. Voor een eenvoudige en veilige verwerking van zijn assortiment biedt Armacell een veelzijdig, speciaal voor Armacell-isolatiemateriaal ontwikkeld assortiment aan toebehoren. Want alleen als de componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd, als totaalsysteem zijn getest en professioneel worden verwerkt, zijn in de technische isolatie perfecte resultaten haalbaar. Tot de klassieke isolatiematerialen behoren behalve AF/Armaflex voor toepassingen bij koeling en airconditioning, en SH/Armaflex voor sanitaire installaties en verwarmingssystemen, ook HT/Armaflex, het isolatiemateriaal voor hoge temperaturen, het halogeenvrije NH/Armaflex en de Armafix leidingdragers die in het gevoelige bereik van de ophanging van leidingen een gesloten en veilig isolatiesysteem garanderen. Het systeem wordt perfect aangevuld door de uiterst flexibele afsluitende laag Armaflex Protect, die om vrijwel elk soort leiding kan worden gebruikt en de technische brandbeveiliging van het gebouw aanzienlijk vereenvoudigt. Met het nieuwe Armaflex Ultima biedt Armacell als eerste producent een elastomeer isolatiemateriaal dat in de Europese brandtest de tot dusver met flexibel isolatiemateriaal onbereikbare brandklasse BL-s1, d0 (slangen) resp. B-s2, d0 (platen) behaalt. Het innovatieve elastomere schuim op basis van de gepatenteerde Armaprene® technologie heeft bij brand een 10 keer lagere rookontwikkeling. Het levert hierdoor een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid van mensen in gebouwen.

 

De Armacell-diensten

Met in totaal 23 productievestigingen in 16 landen op vier verschillende continenten biedt Armacell een leverservice die binnen de hele bedrijfstak uniek is. Over de hele wereld kunnen klanten van Armacell een beroep doen op de dienstverlening van verkopers, technische adviseurs en technisch specialisten voor de toepassingen. Het bedrijf heeft zich van begin af niet alleen geconcentreerd op de productie van voortreffelijk isolatiemateriaal, maar biedt ook trainingen voor de professionele verwerking van zijn elastomere isolatiematerialen. Op diverse locaties werden speciale trainingscentra ingericht. Bovendien zet Armacell zich in voor training, opleiding en verdere scholing met een uitgebreid trainingsprogramma. Het bedrijf biedt ook direct op locatie waardevolle hulpmiddelen aan voor het dagelijks werk. Duizenden vakmensen nemen elk jaar deel aan de Armaflex-trainingen voor de verwerking. Met de Armaflex-Systeemgarantie presenteert Armacell een concept dat tot nu toe uniek is binnen de hele branche. Opgeleide Armaflex verwerkende bedrijven kunnen zich door Armacell laten certificeren en krijgen dan een langere garantie op de premium producten. Het bedrijf wil zo de kwaliteit en veiligheid bij de verwerking van zijn isolatiematerialen verhogen. In veel Europese landen is de Armacell-certificering al uitgegroeid tot een kwaliteitskeurmerk in de bedrijfstak. Als dank voor de jarenlange trouw en het vertrouwen in Armacell-producten begon het bedrijf in 2010 met het exclusieve premieprogramma Armacell-Premium. Meer dan 500 gespecialiseerde installateurs in de Benelux, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk profiteren regelmatig van aantrekkelijke premies op diverse gebieden.

Armacell Benelux S.A.

Robert-Bosch-Strasse 10
D-48153, Münster

Phone: +32 (0) 476 175 022
Email: info.benelux@armacell.com

Telephone                           +32 (0) 476 175 022

Email                                    johan.de.strycker@armacell.com

Website                                http://www.armacell.com