Together Always Higher

ALTRAD

 

Enorm energiebesparend potentieel

Vermindering van het energiegebruik en energie-efficiëntie zijn belangrijke maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en emissies te beperken. Isolatie draagt daar direct aan bij. Naast grondstoffen is energie het grootste kostenelement van de meeste productieprocessen. ALTRAD SERVICES Benelux ziet isolatie als een waardevolle investering en een grote bijdrage aan energiebehoud en procesefficiency. Goed onderhouden isolatie draagt aantoonbaar bij aan een proces met de laagst mogelijke CO2-emissie, carbon footprint en bedrijfskosten.

 

 

THERMISCHE ISOLATIE

Thermische isolatie is een economische noodzaak. Naast uw ruwe materialen vormt energieverbruik vaak één van de grootste kosten voor industriële bedrijven. Een efficiënte thermische isolatie kan in dat opzicht enorme kosten besparen en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast biedt onze isolatie ook persoonlijke veiligheid tegen warme objecten.

Isolatiematerialen:
Minerale wol, PUR/PIR, Elastomeer schuim, Cellulair glas

Afwerkingmaterialen

In overleg met de klant selecteren wij het beste materiaal voor de afwerking of bekleding. We leveren en installeren plaatmaterialen als aluminium, staal en inox. Ook meer gespecialiseerde materialen zoals Estetic, Stucco en Platal behoren tot de mogelijkheden.

Extreme temperaturen

Ook voor de isolatie van installaties met extreem hoge temperaturen (600°C en meer) biedt Hertel Industrial Services een oplossing. We gebruiken hierbij hoogwaardige en innovatieve producten als:

Insulfrax, Aerogels, Microtherm

 

THERMOGRAFIE

Thermografie laat toe om op een eenvoudige en snelle manier installaties te controleren op warmteverlies. Zo kan u de kwaliteit van recent geïnstalleerde isolatie meten, voor een shutdown de gevoelige punten detecteren of corrosie onder isolatie vaststellen.

 

CONDENSATIE- EN CRYOGENE ISOLATIE

Bij processen met koude producten kan er condensatie of ijsvorming ontstaan aan het oppervlak van pijpleidingen of installaties. Condensatie-isolatie kan dit voorkomen. ALTRAD SERVICES Benelux levert en installeert hiervoor gespecialiseerde producten als elastomeer schuim of cellulair glas. Deze producten zijn opgebouwd met 100% gesloten cellen en zijn bijgevolg volledig dampdicht.

 

ISOLATIEMANTELS

Corrosiecontrole of herstellingswerken maken het nodig om het isolatiemateriaal rond flenzen, filters, pomplichamen, enz. regelmatig te demonteren. ALTRAD SERVICES Benelux heeft een aparte afdeling gespecialiseerd in isolatiematrassen. Deze zijn eenvoudig te verwijderen en probleemloos opnieuw bruikbaar.

Altrad

Verrebroek (Maatschappelijke zetel)
Aven Ackers 10 9130 Beveren
+32 3 735 0330

Gent
Skaldenstraat 121 9042 Gent
+32 9 216 7676

Manage
Rue des Verreries 29 7170 Manage
+32 6 423 1290

Ronse
I.Z. Klein Frankrijkstraat 36/003 9600 Ronse
+32 55 317 838

InstagramVimeo